Informatii despre asigurarea rca | Asimag


 

Asigurarea-necesitate sau capriciu

               Desi asigurarile, ca domeniu de activiate, au existat intr-o forma rudimentara inca din (650 d.Hr in)  Grecia antica, in ultimul deceniu au avut o dezvoltare infloritoare in mai  toate aspectele socio-economice. Fie ca este vorba de arhicunoscuta si obligatorie raspundere civila auto  (RCA), fie ca ne referim la asigurarile facultative , este imperios necesar sa cunoastem cat mai multe detalii despre produsele pe care urmeaza sa le achizitionam.

                In contextul unei oferte de piata atat de variate,  ne vine greu sa alegem compania cea mai potrivita nevoilor noastre si de multe ori sfarsim prin a amana momentul cumpararii unei polite de asigurare, sau chiar renuntam definitiv la idee.

                Cu toate ca in cazul politelor obligatorii-RCA si locuinte-situatia este putin diferita, in final decizia cumparatorului se rezuma la acelasi principiu: fie achizitionam in graba o polita, de cele mai multe ori tinand cont strict de aspectele finaciare, fie amanam pe cat posibil momentul in speranta tipic romaneasca “lasa ca poate maine nu va mai fi nevoie”.      

Asigurarea de Raspundere Civila  Auto

                Este cea mai cunoscuta si cea mai vanduta polita si tocmai din acest considerent, cumparatorul, adica posesorul de autoturism, pe fondul obligativitatii acesteia este mereu atent sa o reinoiasca in termen, neacordandu-i importanta  necesara. In contextul actualei economii de piata, principalul criteriu de selectie a companiei care emite polita RCA este cel financiar; de cele mai multe ori incheiem asigurarea la cea mai ieftina companie, ghidandu-ne si dupa mentalitatea mioritica “oricum nu ma despagubeste pe mine ci pe altul” si in acest fel, aceasta polita RCA care era menita sa reduca la minim pagubele materiale si morale ale partilor implicate in accident devine in scurt timp cauza a numeroase dosare deschise la judecatorii, motiv de drumuri inutile pe la compania de asigurare samd.

                Intr-o societate educata, clientul achizitioneaza polita RCA ca pentru sine insusi, chiar daca menirea acesteia este de a despagubi partea vatamata, conform zicalei “ce tie nu iti place, altuia nu-i face”.

                Unul dintre argumentele pentru care ar trebui sa achizitionam polita RCA in functie de necesitatea personala si nu neaparat de motivul pretului ar fi acela ca in anumite cazuri compania de asigurari poate refuza despagubirile sau poate intarzia plata lor. Spre exemplu: daca toti proprietarii de polite RCA ar avea acelasi asigurator comun, compania “X” (care ar fi si cea mai ieftina de pe piata), in scurt timp numarul de daune ar depasi cu mult bugetul incasat pe politele emise, ducand la intarzieri de plata sau chiar refuz.

Limitele de despagubire ale politei RCA:

Asigurarea RCA despagubeste daune materiale si vatamari corporale in urmatoarele limite maxime de despagubire:

Limite maxime de despagubire pe polita RCA pentru anul 2011:

Daune Materiale: 750.000 Euro;

Vatamari Corporale: 3.500.000 Euro;

Limite maxime de despagubire pe polita RCA pentru anul anul 2012:

Daune materiale: 1.000.000 Euro;

Vatamari Corporale: 5.000.000 Euro;

Conditii care trebuiesc indeplinite pentru incheierea politei RCA:

  • autovehiculul sa fie inmatriculat / supus inmatricularii sau inregistrat in Romania
  • asiguratul sa fie persoana inscrisa in documentele de identificare a autovehiculului / persoana pe numele careia urmeaza sa se inmatriculeze autovehiculul (este valabil si in cazul autovehiculelor achizitionate in leasing)
  • prezentarea documentelor de identificare ale autovehiculului - certificat de inmatriculare/ carte de identitate / document care atesta dreptul de proprietate al persoanei care urmeaza sa inmatriculeze autovehiculul.

Cadrul Legal:

Asigurarea RCA este reglementata  prin legea 136/1995 privind asigurarile si reasigurarile in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare.

„   ART. 48 Persoanele fizice si cele juridice, care detin autovehicule supuse inmatricularii in Romania, sint obligate sa le asigure pentru cazurile de raspundere civila ca urmare a pagubelor produse prin accidente de autovehicule pe teritoriul Romaniei.

                  Persoanele care intra pe teritoriul Romaniei cu autovehicule inmatriculate in strainatate se considera asigurate, in conditiile prezentei legi, daca indeplinesc una dintre urmatoarele conditii:

a) poseda documentele internationale de asigurare valabile pe teritoriul Romaniei;

b) numarul de inmatriculare atesta existenta asigurarii potrivit conventiei bilaterale incheiate intre Biroul asiguratorilor de autovehicule din Romania si Biroul asiguratorilor de autovehicule din tara de origine.

                  Fac exceptie de la dispozitiile prezentului articol persoanele fizice si juridice, pe timpul utilizarii autovehiculelor pentru cursele de intreceri, raliuri sau  antrenamente, care se pot asigura facultativ pentru astfel de riscuri.

      ART. 49 Asiguratorul acorda despagubiri pentru prejudiciile de care asiguratii raspund, in baza legii, fata de terte persoane pagubite prin accidente de autovehicule, precum si pentru cheltuielile facute de asigurati in procesul civil.

                  Despagubirile se acorda indiferent de locul in care au fost produse accidentele de autovehicule, atit in timpul mersului, cit si in timpul stationarii.

                  Despagubirile se platesc si pentru pagubele produse de existenta sau functionarea instalatiilor montate pe autovehicule, precum si pentru pagubele produse de remorci ori atase.

      ART. 50 Despagubirile se acorda pentru sumele pe care asiguratul este obligat sa le plateasca cu titlu de dezdaunare si cheltuieli de judecata persoanelor pagubite prin vatamare corporala sau deces, precum si prin avarierea sau distrugerea de bunuri.

                 In caz de vatamare corporala sau deces, despagubirile se acorda pentru persoanele aflate in afara autovehiculului care a produs accidentul, iar pentru persoanele aflate in acel autovehicul, numai daca acestea nu erau transportate in baza unui raport contractual existent cu detinatorul autovehiculului respectiv.

                 Pentru avarierea sau distrugerea bunurilor, despagubirile se acorda pentru bunurile aflate in afara autovehiculului care a produs accidentul, iar pentru bunurile aflate in acel autovehicul, numai daca acestea nu erau transportate in baza unui raport contractual existent cu detinatorul autovehiculului respectiv, precum si daca nu apartineau detinatorului ori conducatorului autovehiculului, raspunzator de producerea accidentului.

       ART. 51 Despagubirile, astfel cum sint prevazute la art. 49 si 50, se acorda si in cazul in care cel care conducea autovehiculul, raspunzator de producerea accidentului, este o alta persoana decit asiguratul.

                  Despagubirile se platesc si atunci cind persoanele pagubite nu au domiciliul , resedinta sau sediul in Romania.

                  In caz de vatamare corporala sau deces al unei persoane ori de avariere sau distrugere de bunuri, se acorda despagubiri daca autovehiculul care a produs accidentul este identificat si asigurat, chiar daca autorul accidentului a ramas neidentificat.

        ART. 52 In cazul in care, pentru acelasi detinator de autovehicul, la data producerii accidentului exista mai multe asigurari valabile, despagubirea se suporta in parti egale de catre toti asiguratorii.

         Asiguratul are obligatia de a informa asiguratorul despre incheierea unor astfel de asigurari cu alti asiguratori

         Nivelul primelor de asigurare, limita maxima a despagubirilor de asigurare, termenele de plata, sanctiunile si alte elemente cu privire la aplicarea asigurarii se stabilesc prin hotarire a Guvernului, la propunerea Ministerului Finantelor.

        ART. 54 Despagubirile se stabilesc pe baza conventiei dintre asigurat, persoana pagubita si asigurator ori, in cazul in care nu s-a realizat intelegerea, prin hotarire judecatoreasca pronuntata in Romania.

                In cazurile in care despagubirile nu urmeaza sa fie recuperate potrivit prevederilor art. 58, conventia prevazuta la alin. 1 poate fi incheiata si de catre conducatorul autovehiculului raspunzator de producerea accidentului, altul decit asiguratul

               Conventia incheiata numai intre asigurat si persoana pagubita, urmata de o hotarire judecatoreasca de expedient, care consfinteste tranzactia acestora, nu- l obliga pe asigurator la plata.

               In cazul stabilirii despagubirii prin hotarire judecatoreasca, asiguratii sint obligati sa se apere in proces.

               Citarea in proces a asiguratorului este obligatorie.

        ART. 55 Despagubirile se platesc de catre asigurator nemijlocit persoanelor fizice sau juridice pagubite, in masura in care acestea nu au fost despagubite de asigurat.

 Despagubirile nu pot fi urmarite de creditorii asiguratului.

 Despagubirile se platesc asiguratilor, daca acestia dovedesc ca au despagubit pe cei pagubiti si despagubirile nu urmeaza sa fie recuperate potrivit prevederilor art. 58.

        ART. 56 Persoanele care folosesc pe teritoriul Romaniei autovehicule inmatriculate in strainatate si nu sunt asigurate.

                Persoanele care folosesc pe teritoriul Romaniei autovehicule inmatriculate in strainatate si nu sunt asigurate in strainatate, potrivit prevederilor art. 48 alin. 2, sau ale caror asigurari expira in timpul aflarii pe teritoriul Romaniei, datoreaza primele de asigurare, corespunzator perioadei de la intrarea , respectiv expirarea valabilitatii asigurarii, pina la iesirea autovehiculului din tara.

                La intrarea si iesirea din tara, organele politiei de frontiera de la punctele de control pentru trecerea frontierei de stat a Romaniei vor controla documentele de asigurare si vor solicita detinatorului autovehiculului dovada platii primei de asigurare datorate.

                Persoanele neasigurate, care nu pot face, la control, dovada asigurarii ori a platii acesteia, vor fi indrumate sa achite primele datorate la organele de la punctul de control, desemnate in acest scop.

          ART. 57 Drepturile persoanelor pagubite prin producerea accidentelor de autovehicule se exercita impotriva celor raspunzatori de producerea pagubei.  Aceste drepturi se pot exercita si direct impotriva asiguratorului de raspundere civila, in limitele obligatiei acestuia, stabilita in prezentul capitol, cu citarea obligatorie a celui raspunzator de producerea pagubei.

                   Drepturile persoanelor pagubite prin accidente produse de autovehiculele detinute de persoane asigurate in strainatate se exercita impotriva asiguratorului prin Biroul asiguratorilor de autovehicule din Romania, daca sint indeplinite conditiile prevazute la art. 48 alin. 2.

          ART. 58 Asiguratorul recupereaza sumele platite drept despagubiri de la persoana raspunzatoare de producerea pagubei, in urmatoarele cazuri:

a) accidentul a fost produs cu intentie;

b) accidentul a fost produs in timpul comiterii unor fapte incriminate de dispozitiile legale privind circulatia pe drumurile publice ca infractiuni savirsite cu intentie, chiar daca aceste fapte nu s-au produs pe astfel de drumuri sau in timpul comiterii altor infractiuni savirsite cu intentie;

c) accidentul a fost produc in timpul cind autorul infractiunii savirsite cu intentie incearca sa se sustraga de la urmarire;

d)      persoana raspunzatoare de producerea pagubei a condus autovehiculul fara consimtamintul asiguratului.

          ART. 59 Asiguratii sau reprezentantii acestora sunt obligati sa instiinteze in scris asiguratorul despre producerea evenimentului asigurat in termen de 4 zile lucratoare de la data acestuia, cu exceptia cazurilor de forta majora in care termenul de 4 zile lucratoare incepe de la data incetarii acestora.”

Valabilitatea politei RCA

Pentru autoturismele inmatriculate sau inregistrate, polita RCA poate fi incheiata pe o perioada de 6 luni sau un an si intra in valabilitateaa doua zi de la data emiterii. 

In cazul autoturismelor in inmatriculate provizoriu  polita RCA poate fi incheiata pentru 1 luna  si intra in valabilitatea la data emiterii.

De ce sa inchei o polita RCA

Asigurarea  RCA  are un scop bine definit: cel pagubit sa primeasca in mod obligatoriu despagubiri pentru daunele suferite, indiferent de situatia materiala a celui care a produs evenimentul. In acest fel, asigurarea  este atat in interesul celui care a suferit paguba, cat si al celui care a fost vinovat de producerea sa.

Se poate intampla ca, doar dintr-o mica neatentie la volan, un conducator auto sa produca daune de o valoare ridicata, astfel incat sa nu fie capabil sa le suporte din bugetul propriu, ceea ce ar duce la litigii, uneori de lunga durata si cu costuri mari, sau ar atrage alte tipuri de sanctiuni asupra sa.

Despagubirile se platesc si atunci cand cei care au fost prejudiciati nu au domiciliul, sediul sau resedinta in Romania. In cazul in care conducatorul autovehiculului care a produs accidentul este alta persoana decat proprietarul, compania de asigurari suporta despagubirea in baza RCA-ului.

 

Constatul amiabil

          Începând cu 1 iulie 2009, România a intrat în rândul ţărilor europene care au simplificat procedura birocratică în cazul accidentelor uşoare, in special cu despagubiri pe RCA. Deşi iniţial a fost privită cu scepticism atât de către asigurători, cât şi de către asiguraţi, constatarea amiabilă s-a dovedit a fi foarte folositoare mai ales asiguraţilor, care nu au mai fost nevoiţi să petreacă ore bune pe holurile Poliţiei şi, în plus, au scăpat de eventualele amenzi şi puncte de penalizare. Constatarea amiabilă nu este însă obligatorie, ci este o alternativă la metoda tradiţională.

           În cazul unui accident rutier soldat doar cu pagube materiale, cei doi conducători auto completează formularul de constatare amiabilă, care l-au primit de la asigurator sau brokerul de asigurare odata cu polita RCA şi care obligatoriu trebuie ţinut permanent în maşină. Pe lângă acesta, cei doi şoferi mai au nevoie şi de talon, asigurare RCA , carte de identitate sau buletin şi permisul auto. Dacă maşina şoferului vinovat nu e pe numele său, acesta are nevoie de un act pentru dovedi că firma sau persoana proprietară îl împuterniceşte să repare maşina. Formularul de constatare amiabilă are două pagini autocopiative care trebuie să mai conţină şi datele celor care au fost martori la evenimentul rutier, precum şi o schiţă a accidentului. Atenţie însă, completarea şi semnarea formularului de constatare amiabilă nu înseamnă recunoaşterea vinovăţiei, ci exprimă consensul celor implicaţi în accident despre modul în care s-a desfăşurat evenimentul şi reprezintă un document care va contribui la soluţionarea dosarelor de daună.

           Noutatea pe care această procedură o aduce este faptul că vinovăţia va fi decisă de către societăţile de asigurări, unde posesorii de automobile au poliţa de asigurare RCA, şi nu de către Poliţie

           Trebuie menţionat faptul că în cazul accidentelor rutiere în care au fost implicate mai mult de două autovehicule, sau în cazul în care unul dintre/ambii şoferi se află sub influenţa băuturilor alcoolice sau a drogurilor, constatarea amiabilă nu se aplică.

 

 

 

 

 

asigurari rca asigurare ieftina asigurare omniasig asirom asigurari brasov asigurare credit europe asigurari bcr asigurare asigurari carpatica asig bcr asigurari corporate credit europe asigurari euroins generali rca asigurari groupama asigurari uniqa asigurari allianz-tiriac eureko signal iduna broker corporate asigurari insurance rca ieftin asig si rca printre cel mai ok rca online asimag rca eoliene oferta 2012 rca lmc asigurari rca asigurare ieftina asigurare omniasig asirom asigurari brasov asigurare credit europe asigurari bcr asigurare asigurari carpatica asig bcr asigurari corporate credit europe asigurari euroins generali rca asigurari groupama asigurari uniqa asigurari allianz-tiriac eureko signal iduna broker corporate asigurari insurance rca ieftin asig si rca printre cel mai ok rca online asimag rca eoliene oferta 2012 rca lmc asigurari rca asigurare ieftina asigurare omniasig asirom asigurari brasov asigurare credit europe asigurari bcr asigurare asigurari carpatica asig bcr asigurari corporate credit europe asigurari euroins generali rca asigurari groupama asigurari uniqa asigurari allianz-tiriac eureko signal iduna broker corporate asigurari insurance rca ieftin asig si rca printre cel mai ok rca online asimag rca eoliene oferta 2012 rca lmc asigurari rca asigurare ieftina asigurare omniasig asirom asigurari brasov asigurare credit europe asigurari bcr asigurare asigurari carpatica asig bcr asigurari corporate credit europe asigurari euroins generali rca asigurari groupama asigurari uniqa asigurari allianz-tiriac eureko signal iduna broker corporate asigurari insurance rca ieftin asig si rca printre cel mai ok rca online asimag rca eoliene oferta 2012 rca lmc asigurari rca asigurare ieftina asigurare omniasig asirom asigurari brasov asigurare credit europe asigurari bcr asigurare asigurari carpatica asig bcr asigurari corporate credit europe asigurari euroins generali rca asigurari groupama asigurari uniqa asigurari allianz-tiriac eureko signal iduna broker corporate asigurari insurance rca ieftin asig si rca printre cel mai ok rca online asimag rca eoliene oferta 2012 rca lmc asigurari rca asigurare ieftina asigurare omniasig asirom asigurari brasov asigurare credit europe asigurari bcr asigurare asigurari carpatica asig bcr asigurari corporate credit europe asigurari euroins generali rca asigurari groupama asigurari uniqa asigurari allianz-tiriac eureko signal iduna broker corporate asigurari insurance rca ieftin asig si rca printre cel mai ok rca online asimag rca eoliene oferta 2012 rca lmc asigurari rca asigurare ieftina asigurare omniasig asirom asigurari brasov asigurare credit europe asigurari bcr asigurare asigurari carpatica asig bcr asigurari corporate credit europe asigurari euroins generali rca asigurari groupama asigurari uniqa asigurari allianz-tiriac eureko signal iduna broker corporate asigurari insurance rca ieftin asig si rca printre cel mai ok rca online asimag rca eoliene oferta 2012 rca lmc asigurari rca asigurare ieftina asigurare omniasig asirom asigurari brasov asigurare credit europe asigurari bcr asigurare asigurari carpatica asig bcr asigurari corporate credit europe asigurari euroins generali rca asigurari groupama asigurari uniqa asigurari allianz-tiriac eureko signal iduna broker corporate asigurari insurance rca ieftin asig si rca printre cel mai ok rca online asimag rca eoliene oferta 2012 rca lmc