ASIGURAREA DE RASPUNDERE PROFESIONALA A AVOCATILOR

Despre Asigurare

 • cabinetele individuale de avocatura: fie in numele si pentru fiecare avocat definitiv titular, avocat colaborator, avocat salarizat in interiorul profesiei, fie pe numele cabinetului, pe baza de tabel anexat la polita de asigurare;
 • societatile civile profesionale: fie in numele si pentru fiecare avocat definitiv asociat, avocat colaborator, respectiv avocat salarizat in interiorul profesiei, fie in numele societatii, pe baza de tabel anexat la polita;
 • cabinetele grupate: fie in numele si pentru fiecare grupare, pe baza de tabel anexat la polita, fie in numele fiecarui avocat titular al cabinetului individual intrat in grupare;
 • cabinetele associate: fie in numele si pentru fiecare asociere, pe baza de tabel anexat la polita, fie in numele fiecarui avocat titular al cabinetului individual intrat in asociere;
 • barourile de avocati (constituit din toti avocatii din Bucuresti, respectiv dintr-un judet) cu sediile in Bucuresti si in orasele de resedinta ale tuturor judetelor (in numele si pentru fiecare dintre membrii sai inscrisi in tabelul anexat politei);
 • Uniunea avocatilor din Romania (formata din toti avocatii inscrisi in barouri) cu sediul in municipiul Bucuresti (in numele si pentru fiecare dintre membrii sai inscrisi in tabelul anexat politei).
 • persoana care practica profesia de avocat in cadrul birourilor de avocati.

Riscuri asigurate

 • prejudicii produse prin comiterea unor acte de neglijenţă, erori sau omisiuni săvârşite în timpul activităţilor specifice profesiei de avocat şi de care răspunde în baza legii;
 • pierderea sau deteriorarea documentelor predate de clienţi avocaţilor în vederea susţinerii cauzei pentru care aceştia au fost angajaţi prin contract de asistenţă juridică conform prevederilor legale;
 • sumele pe care Asiguratul este obligat să le plătească cu titlu de desdăunare pentru prejudicii produse prin comiterea unor acte de neglijenţă, erori sau omisiuni săvârşite în timpul activităţilor specifice profesiei de avocat şi de care răspunde în baza legii; 
 • cheltuielile de judecată suportate de Asigurat în procesul civil; 
 • cheltuieli de refacere şi/sau înlocuire a unor documente originale pierdute, distruse sau deteriorate din culpa Asiguratului.

 

Excluderi

Prejudicii provocate ca urmare a comiterii unor fapte incompatibile cu specificul activitatii profesionale, amenzi de orice fel, penalitati sau cheltuieli din procese penale precum si cheltuieli de executare a hotararilor judecatoresti privind plata despagubirilor, pierderile financiare ale clientilor, vatamari corporale, deces sau pierderi materiale suferite de Asigurat, precum si orice daune consecinta a survenirii unor asemenea evenimente, defaimarea sau calomnia, pretentiile de despagubiri rezultand din daune morale.


INTERESAT DE ACEASTA ASIGURARE?

Completeaza chestionar

Completeaza chestionar